عمده فعالیت تیم آسمان در پروژه‌های نرم‌افزاری‌ست. دقت داشته باشید که ممکن است شما برای همکاری با ما تخصص نرم‌افزاری نداشته باشید اما با توجه به زمینه کاری خود در موارد دیگری مهارت داشته باشید. اولویت اول این است که شما علاقه داشته باشید با تیم آسمان همکاری کنید. اگر این علاقه در شما وجود دارد حتما با ما در ارتباط باشید. بعد از آن در مورد نقاط اشتراک همکاری‌مان با هم صحبت خواهیم کرد. دست کم با هم گپی خواهیم زد و تجربه‌هایمان را با هم به اشتراک خواهیم گذاشت. به ما ایمیل بزنید و در ایمیل خود ذکر کنید که تمایل دارید با ما همکاری کنید و عنوان شغلی خود یا آن چیزی که در آن مهارت دارید را با ما در میان بگذارید. منتظر شما هستیم.

Close Menu